Lezers aan het woord

Lezers aan het woord


 

Je boek betekent veel voor me, om meerdere redenen. Ik werd erdoor geconfronteerd met de zwakke positie van oude alleenstaande mensen en de enorme inspanning die goedwillende mensen moeten leveren om kwaad te herstellen. Mensen zijn knoeiers op alle niveaus. Het blijft voor mij beangstigend dat iemand met zoveel vrienden als jouw tante toch geïsoleerd kan raken.

Isabelle Peutz

 

Bedankt om ons scherp en wakker te houden.

En chapeau - ik heb het relaas gelezen, het leest als een trein en ik kan alleen maar heel respect opbrengen voor jou en je medestanders in deze strijd.

En mooi ook wat Jan Nolf erover zegt - dat het van ons allen afhangt of justitie zal vermenselijken en dat sokkels dan vanzelf smelten.

Leve de stem en de kracht van onderuit !

hartelijke groeten!

Inge Willekens

 

We hebben je boek hier echt verslonden ... Je hebt dat schit-te-rend geschreven. Je wordt echt meegesleept in het verhaal.  Het is niet alleen boeiend, maar het leest ook heel aangenaam door de kleurrijke verwoording.  Alleen jammer dat het geen fictie is…

Ook je scherpe pen is best op haar plaats.  Je kan niet duidelijk genoeg zijn om al die wanpraktijken, hoogheidswaanzin en laksheid aan de kaak te stellen.

In de nabeschouwing neem je ook allesbehalve gas terug.

In onze huidige samenleving gaat het vaak – en ook vaak terecht – over racisme en pesten.  Maar ik vind die begrippen vaak sterk op hun plaats in jouw verhaal. Jij bent geen advocaat, dus je bent niet in staat om je tante te helpen. Jij hoort niet tot ons clubje, zoek zelf uit in welke vorm we dat doktersattest willen.

Je wordt van zoveel kromheid inderdaad gefrustreerd en boos.  Gelukkig merk ik toch al een paar lichtpuntjes her en der.  Hopelijk gaat het verder van licht, naar steeds lichter.  Dat zou pas mooi zijn!

Paul Soons

 

 

Uw boek heb ik in enkele dagen uit gelezen omdat het geschreven is in een taal die aanmoedigt om verder en verder te lezen tot het einde.

Ik las dit vooral omdat ik ook een slachtoffer van bewindvoering ben.

Agnes Schurmans

 

 

Na de boekvoorstelling begon ik al te lezen. ‘s Morgens hervatte ik dit meeslepend en intriest verhaal en kwam al te laat op mijn ontbijt afspraak.

Wat een boeiende vertelling !

 

Het blikte me even terug op mijn vechtscheiding die ook niet altijd rechtvaardig werd beoordeeld en werd veroordeeld omdat een vrouw haar echtgenoot niet buiten gooit. Mannelijk rechters hebben blijkbaar dat recht in gedachtengang en als je een gewiekste profiteur als tegenstander hebt... wordt dat ne moeilijke. Maar ja, ik kan geen boek schrijven. Deze gifbeker heb ik begraven.

 

Versta me niet verkeerd. Het verhaal van tante Magrietje is van een andere orde. Het maakt ons wakker om waakzaam te zijn. Zeker als je vertrouwen wordt ondermijnd door schurken. Gelukkig voor Margrietje was je daar op tijd en samen met Anita en de goedheid van je grote familie werd het een dragelijk einde voor fier en koppig Margrietje.  Een sterk karakter met een groot hart

 

Tot gauw en nog eens applaus 👏,

 

Henny De Hansetters