Els Coenen

Els Coenen

‘Om mijn verontwaardiging en gevoelens van onmacht een constructieve wending te geven schreef ik ‘Bewind vs Bemind’, voor alle kwetsbare ouderen die net als mijn tante Margriet het slachtoffer werden van een wereldvreemde bewindvoeder. Velen kunnen het zelf niet vertellen of hebben niemand die naar hen luistert.’

In 2011, na vijfendertig jaar Oud-Heverlee, verhuisde Els Coenen (1958) weer naar haar geboortestad Lier. Zes jaar later zorgde ze ervoor dat ook haar tante Margriet na een lange lijdensweg naar haar roots kon terugkeren.

Op school leerde Els liever rekenen dan schrijven. Na haar studies kernfysica werkte ze in de IT- en in de telecomsector. Op haar veertigste riepen de bergen haar. Klimmen om de werkstress los te laten. Na de Mont Blanc volgde de Kilimanjaro. En zo kwam ze voor het eerst in aanraking met Afrika, dat haar hart veroverde en niet meer zou loslaten.

Net geen vijftig was Els toen ze op kantoor een hersenbloeding kreeg. Haar kijk op het leven veranderde. Ze werd yogaleraar en ging deeltijds werken om yogaopleidingen naar Burundi, Kenia en Ethiopië te kunnen brengen.

Haar liefde voor de wetenschap borrelde weer op toen ze voor haar laatste project in de telecomsector op zoek ging naar studies over de impact van straling op gezondheid.

In oktober 2016 stopte ze met werken om nieuwe dingen te gaan doen. Maar dat was buiten tante Margriet gerekend. ‘Bewind vs Bemind’ vertelt dat verhaal.

Els is geboren met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Toen haar tante Margriet in het kamp van de machtelozen bleek te verblijven, kon Els niet anders dan ingrijpen. Ze had amper van bewindvoering gehoord en haar beeld van het vredegerecht was romantisch. De ontnuchtering was groot. Via dit boek ruchtbaarheid geven aan deze problematiek was het enige zinvolle en constructieve dat ze na haar ervaring kon bedenken.

Sinds het najaar van 2019 lonkte Afrika ook weer.  Een yogaopleiding in Sierra Leone werd voorbereid en gepland.  Half maart 2020 zou die van start gaan. Het Corona virus besliste anders.

En misschien maar goed ook want begin 2020 kwam de internationale Kundalini Yoga gemeenschap in een crisis terecht. Het misbruik en de wantoestanden die vijftig jaar lang verborgen bleven onder de dekmantel van de 'Healthy, Happy, Holy Organisatie', 3HO die deze yoga promoot, kwamen eindelijk aan het licht.

In de lente van 2021 creëerde Els de website www.abuse-in-kundalini-yoga.com en in juli 2023 bracht ze samen met GuruNischan, een overlever van de 3HO sekte, een boek uit: Under the Yoga Mat: The Dark History of Yogi Bhajan's Kundalini Yoga om de stemmen van de overlevers van het misbruik te doen weerklinken. Haar doel was en is om mensen uit te nodigen om zich te informeren over wat er gebeurde en hoe Yogi Bhajan - onder wiens leiding de alomgekende Yogi Tea een miljarden business werd - yoga, religie en een zogenaamd gezonde levensstijl misbruikte voor zijn eigen, niet zo nobele, doelstellingen en hoe hij honderden volwassenen en kinderen terroriseerde, uitbuitte, isoleerde en misbruikte.


VISIT

www.undertheyogamat.com

&

www.abuse-in-kundalini-yoga.com


 Using Survivor stories it draws a picture of the vastness of the abuse

in the Kundalini Yoga and Sat Nam Rasayan world.


Stories need to be told and listened to in order for Justice to take place.