Yoga storm NL

VISIT the WEBSITE

www.abuse-in-kundalini-yoga.com


 Using Survivor stories it draws a picture of the vastness of the abuse

in the Kundalini Yoga and Sat Nam Rasayan world.


Stories need to be told and listened to in order for Justice to take place.

Links naar verhalen van 'survivors'


Guru Nishan's Uncomfortable Conversations met survivors en getuigen

van het misbruik van en door Yogi Bhajan en zijn gemeenschap - YouTube - Podcast


March 24, 2021

Olivia Taglioli rapporteert over het seksueel misbruik door GuruDev Singh

(Sat Nam Rasayan meester) dat zij als 17-jarige meemaakte.


9 Maart 2021

Marina, moeder van Olivia vertelt over Guru Dev's misbruik.


2012

Seksueel misbruik in België tijdens de SNR training


sinds begin 2020

Closed FB group 'Beyond the Cage' waar survivors van het misbruik door Yogi Bhajan &/of andere leiders, leraren of  leden van 3HO ondersteuning vinden

Storm in de Kundalini Yoga wereld

Els Ravinder Coenen - 4 september2020

Begin 2020, enkele maanden voordat Corona de mensheid door mekaar schudde, verscheen een boek dat een storm deed razen door de internationale Kundalini Yoga gemeenschap.

Eindelijk! Dat was mijn reactie. Dit beloofde het kantelmoment te worden waarop  ik wachtte.  

In haar boek 'Premka. White Bird in a Golden Cage. My life with Yogi Bhajan.' getuigt Pamela Saharah Dyson over de zestien jaar die ze doorbracht in de nabijheid van Yogi Bhajan, een Sikh uit de Punjab (India) die eind jaren zestig zijn versie van Kundalini Yoga in het Westen introduceerde. Terwijl ze haar verhaal vertelt van seksueel en machtsmisbruik kijkt ze ook heel kritisch naar haar eigen aandeel in de zaak. Zij was gedurende vele jaren de nummer twee in de organisatie.

Haar boek triggerde vele andere vrouwen die geleden hadden onder de misbruiken van Yogi Bhajan. Ook zij brachten hun verhaal naar buiten. Eindelijk kwam er een onderzoek.

De top van de internationale Kundalini Yoga organisaties kon niet langer blijven wegkijken. In maart 2020 bestelden ze een onafhankelijk rapport bij een An Olive Branch, een boeddhistisch geïnspireerde groep gespecialiseerd in het begeleiden van spirituele organisaties bij het onderzoeken van ethische kwesties. Zij spraken met een tweehonderdtal slachtoffers en verdedigers van Yogi Bhajan die hun verhaal wilden doen.

Op 10 augustus verscheen het onafhankelijke rapport van An Olive Branch waarin de gruwel (althans volgens de getuigenissen van de vermeende slachtoffers) die plaatsvond in de nabijheid van een man die door sommigen als een heilige werd/wordt aanbeden. . Het rapport telt 76 bladzijden. De conclusie luidt: 'more likely than not' Bhajan used his power as a spiritual leader to perpetrate a range of abuses against women and female minors thaat included rape, sexual battery, sexual abuse and sexual harassment. Gevoelige zielen zijn gewaarschuwd bij het lezen van het rapport. Een goede samenvatting is te vinden in het artikel dat op 18 augustus verscheen in Religion News Service 'Yogi Bhajan, yoga guru and founder of 3HO, 'more likely than not' sexually abused followers, says report.'

Het AOB rapport handelt alleen over seksueel misbruik en intimidatie. Maar er was meer. Op 15 juli verscheen in het Los Angeles Magazine een helder artikel dat ook de vele andere wanpraktijken blootlegt die plaatsvonden in de organisaties die Yogi Bhajan in het leven riep: het meest schrijnende is het wegsturen van hele jonge kinderen naar scholen in India waar ook zij slachtoffer werden van allerlei wantoestanden. Maar ook business fraude, drugs- en wapenhandel komen aan bod.

De zogenaamde 'tweede generatie', de kinderen van de eerste volgers van Yogi Bhajan, creëerden een website waarin ze hun pijnlijke verhalen delen over de 3HO Boarding Schools. Ook hier moet ik waarschuwen: het zijn verschrikkelijke getuigenissen.

Er waren zoveel bewijzen aanwezig dat  wanpraktijken plaatsvonden. Ik zag ze niet. Vele anderen zagen ze ook niet. Waarom niet? We dragen allemaal een stuk van de verantwoordelijkheid.

Hieronder verwijs ik naar enkele documenten uit de beginjaren van de Kundalini Yoga beweging die ik graag gelezen had tijdens mijn lerarenopleiding.


  • Een open brief die Tej Steiner schreef aan Yogi Bhajan op 25 maart 1988 om uit te leggen waarom hij ontslag wilde nemen als hoofd van Kundalini Yoga Canada. Deze brief wordt voorafgegaan door een latere brief die hij scheef op 21 juli van dat jaar. Die was gericht aan alle hoofden van KY gemeenschappen over de hele wereld en aan de 'Khalsa Council'. Hij nodigt hen uit om hun verantwoordelijkheid niet te ontlopen en om zich vragen te stellen bij de wanpraktijken van hun spirituele leider.


  • In een recent interview geeft Tej Steiner meer uitleg over hoe hij nu terugkijkt op de achttien jaar in de KY gemeenschap als een van de leiders. Hij maakt een opmerkelijke vergelijking met wat er toen gebeurde en hoe de Trump aanhangers vandaag reageren op de verkiezingsuitslag. Een beetje lang, maar interessant omdat de geschiedenis er anders had uitgezien als men eind jaren tachtig naar hem geluisterd had.


  • Het 1977 boek 'Sikhism and Tantric Yoga' van Dr. Trilochan Singh is interessante lectuur voor alle KY leraren. De auteur is een befaamde Sikh schrijver. Hij ontmoette YB een aantal keer en was erg ongelukkig over de manier waarop Yogi Bhajan yoga en sikhisme met mekaar verweefde. Interessant aan het boek is dat hij een aantal anekdotes vertelt, onder andere over Premka. Hij geeft ook details over het bezoek van YB met 84 Amerikaanse studenten aan India in 1970. Na die reis hebben 80 studenten afgehaakt, beweert hij. Tijdens dat bezoek brak Yogi Bhajan met zijn oude leraren. Vanaf dan veranderde hij ook de verhalen over de oorsprong van zijn kennis. Het boek is complementair aan het verhaal van Premka en geeft een goed sfeerbeeld van de beginjaren van de organisatie.