Bewind vs Bemind

Nieuwe boeken

zijn niet meer verkrijgbaar in de boekhandel.

Ik kan je nog wel een exemplaar bezorgen.

ISBN 978 94 9311 123 3 

Deze dappere getuigenis is een #mustread voor wie bewindvoering van onderuit wil begrijpen en voor al wie straks met deze problematiek geconfronteerd kan worden. Jullie allemaal dus.

 

Jan Nolf - ere-vrederechter #justitiewatcher #radiorechter

Extract uit deel II -  de nabeschouwing

... Wie dacht ooit dat advocaten goede bewindvoerders zouden zijn?

Waar en wanneer is dat idee ontstaan?

Is de tijd niet rijp om te onderzoeken of dit nog steeds de beste match is?

Je studeert toch geen rechten om bezig te zijn met de aankoop van nieuwe pyjama’s, het doorsturen van doktersbriefjes naar de mutualiteiten of het invullen van ongevallenformulieren?

Dat is iets voor familieleden, vrienden, goede buren of sociaal assistenten. ...


In Memoriam

Op 26 jan 2020 overleed Margrietje.

Ze leeft verder

in ons hart en

in dit verhaal

dat hopelijk kan

bijdragen

tot de broodnodige

mentaliteitswijziging

bij sommige juristen.

Bewind vs Bemind bestaat uit twee delen.


Deel I     Het fysieke boek vertelt het verhaal van Margriet, een ontnuchterende getuigenis  over bewindvoering.


Deel II   Een nabeschouwing over bewindvoering 'De Wetgeving is zo slecht nog niet'open pdf of lees  je hieronder.