Bewind vs Bemind

Op vrijdag 31 januari 2020 om 20 uur wordt het boek 'Bewind vs Bemind' gepresenteerd in zaal De Colibrant in Lier. 

Als je erbij wil zijn mail naar elscoenen@yahoo.com.


Erevrederechter Jan Nolf  #justitiewatcher #radiorechter komt ook.

In het voorwoord schrijft hij:

'Deze dappere getuigenis is een #mustread voor wie bewindvoering van onderuit wil begrijpen en voor al wie straks met deze problematiek geconfronteerd kan worden.'

Het boek is vanaf half januari 2020 verkrijgbaar via je boekhandel.

ISBN 978 94 9311 123 3


Uitgeverij Beefcake Publishing


Hieronder vind je de volledige versie van de nabeschouwing.

Van deel II wordt in het boek maar een beknopte versie gegeven omdat er veel links in voorkomen.


De nabeschouwing is deel II van het boek Bewind vs Bemind.


Het is de neerslag van het onderzoek dat de auteur na het schrijven van het verhaal van haar tante voerde naar de wetgeving, persartikelen en gelijkaardige verhalen rond bewindvoering.


Het start bij de nieuwe wetgeving rond bewindvoering die op 1 september 2014 in werking trad.


Daarnaast komen ook volgende zaken aan bod:

 • de Driekoningenbrief uit de zorgsector die begin 2016 wanpraktijken aanklaagde,
 • de oprichting van het Meldpunt bewindvoering jan 2017,
 • het verhaal van Julien dat een verontwaardigde Phara de Aguirre bracht op Radio 1 op 25 jan 2017,
 • de gemiste kansen van de brochure Familiale Bewindvoering van de Koning Boudewijn Stichting die in maart 2017 uitkwam,
 • het gehakketak tussen aanklagers van misbruiken en de woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies,
 • de nieuwe wet van Koen Geens waar twee jaar aan gesleuteld werd: van het najaar 2017 tot najaar 2019,
 • het gebrek aan aandacht daarin voor de noodzakelijke mentaliteitswijziging binnen justitie,
 • de audit van de Hoge Raad van de Justitie die in december 2017 aangekondigd werd en waarvan de resultaten eind juli 2019 met resultaten kwam,
 • het verhaal in de Gazet van Antwerpen eind maart 2018  over de achttennegentigjarige Livien die nooit iets tekort kwam maar door een foute bewindvoering plots geen brood meer kon kopen,
 • de schaamteloze promotiestunt van professionele bewindvoerders op het internet,
 • de hoopvolle opmars van de voorzorgsvolmacht
 • en nog veel meer. CONTACT

elscoenen@yahoo.com